ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!

Συμπληρώνουμε 5 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο χώρο των Φιλολογικών μαθημάτων της Τρίπολης, παρέχοντας ποιοτικό μάθημα σε ένα νέο πλήρως ανακαινισμένο χώρο, με εύκολη οδική πρόσβαση για όλους, στη καρδιά της πόλης. Οι μαθητές και οι γονείς εμπιστεύθηκαν την πολυετή φροντιστηριακή πείρα μας, τη σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας, αποκλειστικά σε 3-4μελή τμήματα και τη συνέπεια της δουλειάς μας. Στη νέα σχολική χρονιά ενισχύουμε το εκπαιδευτικό μας έργο με νέες συνεργασίες από το χώρο των εκδόσεων και της διαφήμισης με μοναδικό στόχο την πρόοδο των μαθητών μας.
Διδάσκουμε
την Α’ & Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ θεωρητικής κατεύθυνσης
ΕΚΘΕΣΗ όλων των κατευθύνσεων Γ.Λ. & ΕΠΑ.Λ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (όλες οι τάξεις)
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ
Α.ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΩΛΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΗ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.


Τμήματα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Σκοπός

Τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων καταρτισμένων σε θέματα Επικοινωνίας και τεχνικών της Έντυπης και Ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα, που η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική. Στο Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών οι φοιτητές, στο 7ο εξάμηνο, επιλέγουν έναν από τους ακόλουθους τομείς: Α. Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας Β. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας Γ. Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού. Στο Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου ισχύει ο θεσμός του ελεύθερου φοιτητή που επιτρέπει σε νέους δημοσιογράφους, οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να εγγραφούν (στο Τμήμα) και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του. Στους ελεύθερους φοιτητές χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Σπουδών. Στο προαναφερόμενο Τμήμα λειτουργούν οι εξής κατευθύνσεις: Α. Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση Β. Μέσα Επικοινωνίας Γ. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις. Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα είναι κοινά και για τις 3 κατευθύνσεις. Από το 5ο εξάμηνο επιλέγεται μία κατεύθυνση. Τα Τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως δημοσιογράφοι, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τύπος, Ραδιοφωνία, Τηλεόραση), σε πολιτιστικούς οργανισμούς, υπουργεία, δήμους, ως εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε., σε γραφεία τύπου, δημοσίων σχέσεων, σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ή Ιδρύματα, ως πολιτιστικοί σύμβουλοι (Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς).

Translate