ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!

Συμπληρώνουμε 5 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο χώρο των Φιλολογικών μαθημάτων της Τρίπολης, παρέχοντας ποιοτικό μάθημα σε ένα νέο πλήρως ανακαινισμένο χώρο, με εύκολη οδική πρόσβαση για όλους, στη καρδιά της πόλης. Οι μαθητές και οι γονείς εμπιστεύθηκαν την πολυετή φροντιστηριακή πείρα μας, τη σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας, αποκλειστικά σε 3-4μελή τμήματα και τη συνέπεια της δουλειάς μας. Στη νέα σχολική χρονιά ενισχύουμε το εκπαιδευτικό μας έργο με νέες συνεργασίες από το χώρο των εκδόσεων και της διαφήμισης με μοναδικό στόχο την πρόοδο των μαθητών μας.
Διδάσκουμε
την Α’ & Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ θεωρητικής κατεύθυνσης
ΕΚΘΕΣΗ όλων των κατευθύνσεων Γ.Λ. & ΕΠΑ.Λ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (όλες οι τάξεις)
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ
Α.ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ -ΝΟΜΙΚΗ

Τμήματα Νομικής
ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθήνας Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή
Σκοπός
Τα Τμήματα της Νομικής έχουν σκοπό να εφοδιάσουν τους φοιτητές τους με τις απαραίτητες γνώσεις των διαφόρων κλάδων του Δικαίου, να τους εξοικειώσουν με τη νομική σκέψη και να τους καταστήσουν ικανούς να εφαρμόζουν και να ερμηνεύουν τις νομικές διατάξεις.
Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα Τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι (ειδικές κατηγορίες), διπλωμάτες (μετά από ειδικές εξετάσεις στην Διπλωματική Ακαδημία). Για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος απαιτείται ειδική άδεια, την οποία οι πτυχιούχοι μπορούν να αποκτήσουν αφού ασκηθούν επί 18 μήνες σε δικηγορικό γραφείο και περάσουν τις σχετικές εξετάσεις στον Άρειο Πάγο. Μετά από 4 χρόνια άσκησης επαγγέλματος μπορούν να παρίστανται στο Εφετείο και μετά από 8 χρόνια στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας. Οι δικηγόροι, που επιθυμούν να εισέλθουν στο δικαστικό κλάδο, έχουν τη δυνατότητα, ένα έτος μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος, να συμμετέχουν σε εξετάσεις και να εισέλθουν στον κλάδο των ειρηνοδικών. Για τον κλάδο των δικαστών απαιτείται τρία χρόνια άσκηση επαγγέλματος και συμμετοχή σε εξετάσεις για την κάλυψη κενών θέσεων.
Πρόγραμμα Σπουδών
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑθΗΝΑΣ
Το Τμήμα συγκροτείται από τους ακόλουθους τομείς: Α. Γενικής θεωρίας Δικαίου Β. Ιδιωτικού Δικαίου Γ. Δημοσίου Δικαίου Δ. Ποινικών Επιστημών Ε. Διεθνών Σχέσεων.
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ιστορία Δικαίου, Συνταγματικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική Οικονομία, Γενική Κοινωνιολογία.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα.
Οικογενειακό Δίκαιο, Γενικό Ποινικό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Αρχαία Ελληνικά Δίκαια, Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής.
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα.
Εμπράγματο Δίκαιο, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Ποινικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία).
Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Εγκληματολογία, Διεθνείς Οργανισμοί, Γενική Πολιτειολογία, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία, Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών θεσμών Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Ρωμαϊκό Δίκαιο, Στοιχεία Κυπριακού Δικαίου.
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα.
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Πολιτική Δικονομία Ι (Οργάνωση των Δικαστηρίων, Διαγνωστική Διαδικασία, Απόδειξη). Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Ασφαλιστικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία, Κοινοβουλευτικό Δίκαιο, Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων, Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο των Νεωτέρων Χρόνων.
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ποινική Δικονομία, Κληρονομικό Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία, Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Ναυτικό Δίκαιο, Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο, Ποινική Καταστολή - Σωφρονιστική . Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Συγκριτικό Δίκαιο, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Δίκαιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αξιόγραφα, Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Πολιτική Δικονομία II (Ενδικα Μέσα, Αναγκαστική Εκτέλεση). Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας, Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο, Ασφαλιστικά Μέτρα - Εκούσια Δικαιοδοσία - Ειδικές Διαδικασίες. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Αλλοδαπών, Δίκαιο Συνεταιρισμών, Ιατρικό Δίκαιο, Αεροπορικό Δίκαιο, Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχιατρική, Οργάνωση των Εκκλησιών και Διεθνείς Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί, Η Επιστήμη του Δικαίου, οι άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (πρόγραμμα Jean Monnet), Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Φιλοσοφία του Δικαίου, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Πτωχευτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Διαιτησία - Διεθνές και Ευρωπαϊκό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Σύγχρονες Μορφές Πιστωτικών Συναλλαγών και Τρόποι Ασφάλισης των Πιστώσεων. Σεμινάρια Εργατικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου, Πολιτικής Δικονομίας, Δημοσίου Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Δικαίου Περιβάλλοντος.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας, Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου - Ποινικής Δικονομίας. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Μεθοδολογία του Δικαίου, Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας.
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος III, Αθλητικό Δίκαιο. Σεμινάρια: Αστικού Δικαίου, Ποινικών Επιστημών, Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Τμήμα συγκροτείται από τους ακόλουθους τομείς:
Α. Αστικού, Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Β. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Γ. Διεθνών Σπουδών Δ. Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Ε. Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου Στ. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών.
Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και τα μαθήματα που αυτό περιλαμβάνει οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν και να συγκροτήσουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών.
Υποχρεωτικά Μαθήματα (κατά τη διάρκεια όλων των εξαμήνων)
Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος), Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Ενδικα Μέσα -Αναγκαστική Εκτέλεση), Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών, Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικές Ελευθερίες, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος), Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Γενικό Μέρος), Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου, Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο, Εδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο, Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία, Πτωχευτικό Δίκαιο, Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, Δίκαιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Φορολογικό Δίκαιο (Γενικό - Ειδικό), Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος - Απόδειξη), Δικονομικό Δίκαιο Οργάνωση Δικαστηρίων - Βασικές έννοιες Αστικής, Ποινικής και Διοικητικής Δίκης), Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Εμπορικό - Ναυτικό Δίκαιο), Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών (Αξιόγραφα - Ασφαλιστικό), Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Γενικής θεωρίας της Ποινής και Στοιχεία Σωφρονιστικού Δικαίου, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Προστασία Καταναλωτή στα Πλαίσια του Εμπορικού Δικαίου.
Μαθήματα Ειδικής Επιλογής
(Ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει ένα μάθημα από κάθε ενότητα) α Ενότητα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πολιτική Επιστήμη, Πολιτειολογία, Νεώτερη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία (1821-1940). β. Ενότητα Οικονομικής Επιστήμης - Κοινωνιολογίας Γενική Κοινωνιολογία, Στοιχεία Οικονομικής Επιστήμης, Στοιχεία Δημόσιας Οικονομικής. γ. Ενότητα Ιστορίας του Δικαίου και Εκκλησιαστικού Δικαίου Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο. δ. Ενότητα Εμπορικού Δικαίου Δίκαιο Κρατικού Παρεμβατισμού, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. ε. Ενότητα Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου, Κοινωνιολογία του Δικαίου. στ. Ενότητα Ποινικού Δικαίου Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Ειδικά θέματα Ποινικού Δικαίου, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο. ζ. Ενότητα Διεθνών Νομικών Σπουδών Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο II (ειδικό μέρος), Ειδικά Μαθήματα Δικαίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. η. Ενότητα Δημοσίου Δικαίου Υπαλληλικό Δίκαιο - Δίκαιο Παιδείας, Δίκαιο Περιβάλλοντος - Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο. θ. Ενότητα Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Συλλογικές Διαφορές.
Μαθήματα Γενικής Επιλογής (Ο φοιτητής επιλέγει συνολικά 5 μαθήματα από τις ακόλουθες ενότητες μαθημάτων. Τα μαθήματα μπορεί να είναι και τα 5 από την ίδια ενότητα ή από διαφορετικές) α Ενότητα, Αστικού, Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Τα θεμέλια του Αστικού Δικαίου, Αστική προστασία του καταναλωτή, Οριζόντια και Κάθετη ιδιοκτησία, Αστικό Δίκαιο των Διεθνών Συμβάσεων, Νέες Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών, Προστασία Μισθώσεων, Ειδικά Μαθήματα Αστικής Ευθύνης, Ασφαλιστικά Μέτρα - Ειδικές Διαδικασίες, Εκούσια Δικαιοδοσία - Διαιτησία, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου του Τουρισμού. β. Ενότητα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Δίκαιο Διοικητικών Συμβάσεων, Δίκαιο Δημόσιας τάξης, Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία (1940-1986), Πολιτική Κοινωνιολογία, Ιστορία Ευρωπαϊκών Πολιτικών θεσμών, Διοικητική Επιστήμη, Δίκαιο Κρατικού Προϋπολογισμού, Εκλογικό και Κοινοβουλευτικό Δίκαιο, Ειδικά θέματα Φορολογικού Δικαίου, Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Σύγχρονα θέματα (Συγκριτικού) Συνταγματικού Δικαίου, Κοινωνική θεωρία και Δικαιώματα του Πολίτη. γ. Διεθνών Νομικών Σπουδών Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο, Κυπριακό Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις, Διπλωματική Ιστορία, Διεθνές Ομοιόμορφο Δίκαιο, Ειδικά Μαθήματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Σύγχρονα Διεθνή θέματα και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Διεθνείς θεσμοί, Διεθνείς Σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις Ευρωπαϊκές Σχέσεις. δ. Ενότητα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Δίκαιο Χερσαίας Μεταφοράς, Δίκαιο Αεροπορικής Μεταφοράς, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο (πρόγραμμα Jean Monet), Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου, Ειδικοί θεσμοί Ναυτικού Δικαίου, Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών, Σύγχρονες Μορφές Ανωνύμων Εταιρειών και Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων. ε. Ενότητα Ιστορίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου Ιστορία και Εισηγήσεις του Ελληνικού Δικαίου, Ιστορία των θεσμών, Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Ηλεκτρονική Επεξεργασία του Δικαίου, Εκκλησιαστικό Περιουσιακό Δίκαιο. στ. Ενότητα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Σωφρονιστική, Εγκληματολογία, Ποινική Δικονομία, Ανακριτική, Δικαστική Ψυχολογία, Δίκαιο των Ανηλίκων.
Μαθήματα Ειδικής Επιλογής ως Γενικής Επιλογής
α. Ενότητα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Συλλογικές Διαφορές Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Δίκαιο της Εκμετάλλευσης. β. Ενότητα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Νεώτερη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας (1821-1944), Πολιτική Επιστήμη, Πολιτειολογία, Γενική Κοινωνιολογία, Στοιχεία Οικονομικής Επιστήμης, Στοιχεία Δημόσιας Οικονομικής, Υπαλληλικό Δίκαιο - Δίκαιο της Παιδείας, Δίκαιο Περιβάλλοντος - Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο. γ. Ενότητα Διεθνών Νομικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα Δικαίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο II - (Ειδικό μέρος), Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο. δ. Ενότητα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Δίκαιο Κρατικού Παρεμβατισμού, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. ε. Ενότητα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου, Κοινωνιολογίας του Δικαίου, Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου. στ. Ενότητα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Οικονομικό ποινικό Δίκαιο, Ειδικά θέματα Ποινικού Δικαίου, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο.
Προαιρετικό Μάθημα Ξένη γλώσσα.
Σημείωση: Όλα τα μαθήματα ειδικής επιλογής προτείνονται και ως μαθήματα γενικής επιλογής. Ο φοιτητής που θα τα επιλέξει ως γενικής επιλογής δεν δικαιούται να τα επιλέξει ως ειδικής επιλογής και αντίστροφα.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Εγκληματολογία, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αστικό Δίκαιο Ι, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι, Διοικητικό Δίκαιο Ι, Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί θεσμοί.
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ποινικό Δίκαιο Ι, Εμπορικό Δίκαιο Ι, Αστικό Δίκαιο II, Δίκαιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διοικητικό Δίκαιο II, Ποινικό Δίκαιο II, Εμπορικό Δίκαιο II, Αστικό Δίκαιο III, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο II.
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αστικό Δίκαιο IV, Εργατικό Δίκαιο Ι, Ποινικό Δίκαιο III, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Σωφρονιστική, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο II, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο II, Εργατικό Δίκαιο II.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αστικό Δίκαιο V, Εμπορικό Δίκαιο III, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο III, Αστικό Δικονομικό III, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο IV, Συνταγματικό Δίκαιο II, Εμπορικό Δίκαιο IV, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο II, Αστικό Δίκαιο VI.
Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής
(Καθ' όλη τη διάρκεια σπουδών επιλέγονται 9 μαθήματα από τα ακόλουθα:) Διαχρονικό Δίκαιο, Ιστορία της Φιλοσοφίας του Δικαίου, Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, Ιστορία των Ελληνικών Δικαίων, Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας επί Ιδιωτικών Διαφορών, Ειδικά θέματα Πολιτικής Δικονομίας, Νομοπληροφορική, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Ειδικά θέματα Ποινικού Δικαίου, Δικαστική Ψυχολογία, Ειδική Εγκληματολογία, Ανακριτική, Ειδικό Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας, Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Εισαγωγή στις Εργασιακές Σχέσεις, Συγκριτικό Δίκαιο, Διεθνείς Οργανισμοί, Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών, Διπλωματική Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνές Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Γενική Κοινωνιολογία, Συνταγματική Ιστορία, Ειδική Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Πολιτική, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, θρησκευτικό Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο II (Φορολογική Δικαιοσύνη), Δίκαιο του Εξαγωγικού Εμπορίου, Δίκαιο της Αγοράς, Εμπορικές Ενοχές, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Χερσαίων Μεταφορών, Αεροπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Χρηματοδοτήσεως της Οικονομίας, Δίκαιο της Περιφερειακής Αναπτύξεως, Εμπορική Πίστη, Διεθνείς Πτωχεύσεις, Βιομηχανικό Δίκαιο και Κλαδική Βιομηχανική Νομοθεσία, Δικαστική Ψυχιατρική, θυματολογία, Φιλοσοφία του Δικαίου, Δίκαιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ξένη Γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική στα έξι πρώτα εξάμηνα), Οικονομική Ι, Οικονομική II, Έλεγχος των Μονοπωλίων και Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

Translate